PARFUM » Chennai » Chennai Femme 50ml EDT

Chennai Femme 50ml : Black Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli

Chennai Femme 50ml : Brown Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli

Chennai Femme 50ml : Gold Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli

Chennai Femme 50ml : Green Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli

Chennai Femme 50ml : Red Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli

Chennai Femme 50ml : Violet Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli

Chennai Femme 50ml : White Parfum Original untuk Wanita Murah Berkualitas

SHORT DESC.

Spesifikasi:

 • Merk : Chennai Femme.
 • Ukuran : 50ml.
 • Model : Spray.
 • Kemasan : Botol Kaca.
 • Tinggi Botol : +- 11 cm.
 • Diameter Botol : +- 3,5 cm.
 • Daya Tahan : Rata 5-8 jam.
 • Ingredients : Alcohol Denat, Aqua, Parfum.
 • BPOM : Ada di Setiap Botol.

Rp 34.000
Rp 28.000

Beli